Nove kolekcije

• perforirani papiri A4 i A5 beli i u bojama (paket od 50 listova)
• papiri za beleške (bela kocka 500 listova, šarena kocka 500 listova, kocka bela ukoričena, kutija sa papirićima)
• lajmovani blokovi A4, A5 i A6 (60 listova)
• Sveska A4 (tvrdi povez, šivena, 80 listova)
• Sveska A4 (tvrdi povez, spirala, 60, 150, 160, 200 listova)
• Sveska B5 (tvrdi povez, spirala, 150 listova)
• Sveska B6 (tvrdi povez, spirala, 150 listova)
• Sveska A5 (tvrdi povez, spirala, 60, 150, 160, 180 listova)
• Sveska A4 i A5 (spirala, 60 i 100 listova)
• Sveska A4 - 4R (spirala, 120 listova, perforisana za registrator)
• Uplatnice, računi, otpremnice i sva druga blokovska roba